Late bloomer

Den har med nöd och näppe klarat sig undan spadens vassa egg hela sommaren. Och nu, visar den mig sin prakt, nästan hånfullt. Vissa behöver lite tid att komma till sin rätt. Det finns hopp för oss alla. (Ulleternell) It just barely escaped my shovel many times and now finally it blooms, looking all interesting and proud. Just a reminder that some take longer to …