Garden Angel

En ängel kom till mig. En trädgårdsängel? En skyddsängel. Vet inte vad hon vill. Efter en lång vinter känns det som om hon verkligen vill greppa den första blomman och hålla den kvar. Elller? An angel came to me. A garden angel or a guardian angel. I don’t know what her mission is. But after a long hard winter here in Sweden, it really feels …