Det är kul när det funkar!

Ibland har jag ingen aning om hur det jag illustrerar blir emottaget. Denna gång kan jag se att några flickor haft det roligt med göra t-shirt-designs från en sida ur ett av häftena. Roligt. Läs mer om om det och häftena från SISU Idrottsböcker. It is fun when it works. Very often I do work and I never see or hear how it is received. …