Hur ser du på din professionella identitet?

Vi kan kommunicera åt andra men kan vi kommunicera vilka vi är själva? Svenska Tecknare höll igår ett seminarium för tecknare, fotografer och konstnärer om vikten att kunna särskilja sina olika roller och kommunicera sitt arbete utåt. Vi fick möjlighet att titta lite djupare på våra hang-ups och drivkrafter. Det verkade som många tyckte det var nyttigt att formulera för andra vad man tänkt själv. …