Förenklat

Illustrationer till Socialförvaltningen. Det svåra är att inkludera flera grupper i samhället utan att peka ut någon speciell. Illustrationerna ska även fungera på visitkort så jag har strävat efter att förenkla så mycket som möjligt för att det ska bli tydligt och förhoppningsvis även lockande. Färgerna är valda i enlighet med deras nya profilprogram. Simplified These illustrations are made for the Social Services. To include …

Some work I do

En illustration för Stockholms Socialförvaltning och deras arbete med stöd till barn med funktionshinder. An illustration made for Stockholm Social Administration and their work with support for children with disabilities.