Some work I do

En illustration för Stockholms Socialförvaltning och deras arbete med stöd till barn med funktionshinder. An illustration made for Stockholm Social Administration and their work with support for children with disabilities.