Respekt

Barnombudsmannen har idag överlämnat sin rapport Respekt till regeringen. Barnombudsmannen har mött 97 barn och unga med funktionshinder och lyssnat på deras berättelser om deras livssituation. Deras verklighet är ofta tuff. Det är barn som begär och förtjänar respekt. Jag har är stolt att kunna bidra på ett hörn med illustrationer till rapporten. The Ombudsman for Children in Sweden is a government agency tasked with …